Logga, ikon och presentationsmall:
VA-teknik Södra
VA-teknik södra är en samarbetsorganisation mellan kommunala VA-verksamheter, företag och universitet. VA-teknik Södras syfte är att hitta lösningar till framtidens vattenutmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag genom en kombination 
av forskning, utveckling och utbildning.

Loggan och ikonen ämnar att både förhålla sig till VA-teknik Södras arbetsområde och sticka ut inom branschen. Tillhörande presentationsmall gjordes utifrån samma förutsättningar och syftar främst till att ge presentationerna enighet, struktur och igenkänning samtidigt som mallen inte ska stå i vägen för användarens syften.

www.isakniklasson.com
Back to Top