Nature Sounds
Affischer, videoprojektion
Ett möte mellan det digitala och det naturliga.
Verket är skapat genom att mata in olika naturljud i kodad ljudvisualisering som genererar och manipulerar ett rutnät synkroniserat med ljudet. Track 1, 2 och 3 är alla olika ljud som matats in i koden med olika förutsättningar. Verket är gjort med ett experimentellt förhållningssätt genom att låta kod och program styra hur naturljuden representeras. Verket ämnar att ta upp teknologins möjligheter samt de oövervinnerliga begränsningar som finns i att digitalt återskapa verkligheten. En digital återskapning av något helt odigitalt.

Slutprojekt i kursen Experimentell Medieproduktion MAU 2021-2022

Back to Top