Återskapa våtmarken är en fiktiv kampanj för Naturskyddsföreningen. Kampanjens syfte är att lyfta fram bevaring och återskapande av våtmarker genom att informera och uppmuntra till engagemang i både stor och liten skala. Inspirationen till projektet kommer från den mediala diskussionen om våtmarker under de senaste åren. I denna diskussion stod våtmarker stod ut som ett underrepresenterat område i förhållande till dess potential vilket gör det till ett lämpligt område för en kampanj.
Kampanjens bildmanér och uttryck är inspirerat av metoderna som används för att anlägga nya våtmarker. Vilket kort och gott är att gräva ut ett område och fylla det med vatten. Denna process liknar jag med att klippa och klistra, som jag sedan kopplade till collage som metod och uttryck. Innehållsmässigt vill denna kampanjen vara tydlig, informerande och slagkraftig samtidigt som den undviker att beskylla eller skrämma mottagaren, utan istället syftar till att uppmuntra till handling och engagemang.
Kampanjen består av tre affischer, en hemsida, material till sociala medier och ett flyer som är tänkta att möta mottagaren både fysiskt i det offentliga rummet och digitalt.
Del av examensarbete för kandidatexamen i Grafisk Design vid MAU 2022
Back to Top